72
lata tradycji

Elka

Witamy na naszej stronie!

Alex

Wszystkie nasze wyroby  posiadają
Deklaracje Zgodności z Polską Normą,
PN-88/M-78321 której współczynnik
bezpieczeństwa wynosi 2,2
Nasze  regały są bardzo stabilne, przez co
nie jest wymagany ich montaż do ściany.

więcej